top of page

Begeleiding

Heeft uw kind net dat steuntje in de rug nodig? Loopt het vast op school bij één of meerdere vakken? Is uw kind bang en wil het van de angsten afkomen? Of speelt boosheid een rol en wilt u dat uw kind hiermee om leert gaan?

Zomaar wat vragen die door uw hoofd zouden kunnen spelen.

Begeleiding is mogelijk op verschillende fronten en kan afgestemd worden op de hulpvraag.

Kortdurende begeleiding is mogelijk bij (leer)problemen die afgebakend zijn.

Bijvoorbeeld: 

Uw kind kan aardig meekomen met rekenen in de klas, maar krijgt de breuken maar niet onder de knie.

Op school is er begeleiding, maar uw kind heeft behoefte aan begeleiding waardoor hij/ zij inzicht krijgt in de breuken. Praktische voorbeelden, gekoppeld aan schematische uitleg en gestructureerde oefenstof kan ervoor zorgen dat uw kind inzicht krijgt, waardoor het kwartje valt. 

In groep 3 van de basisschool staat leren lezen voorop. Soms verloopt dit proces niet soepel. Met behulp van een kort didactisch onderzoek kan de leesstrategie van uw kind in kaart worden gebracht. Tijdens een aantal begeleidingsmomenten ervaart u samen met uw kind hoe de begeleiding het beste vormgegeven kan worden, waardoor u thuis aan de slag kunt. Het leesplezier staat uiteraard voorop. Samen gaan we op zoek naar manieren om de motivatie van uw kind te prikkelen!

Begrijpend lezen is makkelijk, als je maar weet welke stappen je moet doorlopen in het leesproces. Door het inprenten van deze stappen leert uw kind hoe een tekst behandeld moet worden.

Begeleiding die gericht is op de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind behoort ook tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door spelvormen, waardoor uw kind zich meer bewust wordt van zijn of haar eigen kwaliteiten.

Een goede werkhouding is erg belangrijk op school. Er wordt veel gevraagd van de kinderen op de basisschool. Mogen ze in de kleutergroepen nog redelijk veel bewegen, vanaf groep 3 wordt verwacht dat ze het grootste gedeelte van een schooldag kunnen luisteren en werken. En dat werken verloopt niet altijd soepel.

Wat moet ik doen?

Wat heb ik nodig?

Waar ga ik mee beginnen?

Sommige kinderen ervaren de zelfstandigheid die van hen verwacht wordt op school als een grote druk. Ze weten niet waar ze mee moeten beginnen, krijgen hun werk niet af en schieten in de stress.

Tijdens de begeleiding leert uw kind op welke wijze de werkhouding verbeterd kan worden. Het ontwerpen van een gepersonaliseerd stappenplan behoort tot de mogelijkheden.

Een gesprek of observatie op school behoort tot de mogelijkheden, mits de school daar toestemming voor geeft. Ouders zijn te allen tijde betrokken bij deze gesprekken.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele begeleidingsmogelijkheden.

Als leerkracht en intern begeleider heb ik veel ervaring met het bieden van begeleiding aan kinderen die iets extra's nodig hebben. Mijn uitgangspunt is altijd: aansluiten bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. 

bottom of page