top of page

Werkwijze

U heeft een vraag over de cognitieve (kennis) en/of sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.

U wilt weten of ik iets voor u kan betekenen?

Laat een reactie achter bij 'contact', bel of spreek de voicemail in. Tijdens het gratis intakegesprek wordt de hulpvraag verhelderd en bepalen we samen de vervolgstappen. Uw kind is niet aanwezig bij het intakegesprek, tenzij u dit wenselijk vindt. 

Meestal zijn één tot drie afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.


Het doel van de coaching/ begeleiding is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Aan het eind van elke sessie bespreken we of het maken van een vervolgafspraak gewenst is.

Annuleren

Tot 24 uur tevoren kunt u kosteloos een afspraak annuleren. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

Voorwaarden

  • Tijdens de kindercoachingsessie zijn ouder(s)/ verzorger(s) en kind aanwezig.
  • Aan het eind van iedere sessie wordt besproken wat er verder nodig is.
  • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
  • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. U wordt verzocht deze direct af te rekenen.
  • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. 
Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
  • De gesprekken en sessies zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan wordt dit besproken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis). 
Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke
  • meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
  • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Marloes van Haaren is lid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).

bottom of page